Posłuchaj tego artykułuW dniu 13 października ruszyła I edycja konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT. Jest to konkurs grantowy, skierowany do studentów UAM II roku studiów licencjackich oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Członkami zespołu badawczego mogą być osoby II i III roku studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

Co można zyskać:

  • granty na realizację indywidualnych lub zespołowych studenckich projektów badawczych.
  • kwota do 5000 zł dla projektów indywidualnych
  • do 10.000 zł dla projektów zespołowych
  • możliwość sfinansowania udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania.
  • honorarium dla grantobiorcy.

Termin składania wniosków 12 listopada 2021r.

Wniosek konkursowy

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, konkurs ID-UB nr 33 na realizację zadania 39: “Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów”.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu.

Skip to content
Udosptępnij...