Posłuchaj tego artykułu

Zapraszamy na Nocne Rendez-BUP w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu wydłuża godziny pracy Czytelni Nauk Humanistycznych oraz Czytelni Nauk Społecznych do godziny 24.00, podczas letniej sesji egzaminacyjnej w dniach 20.06 – 4.07.2022 r. (od poniedziałku do piątku).

Aktualne godziny otwarcia czytelni i pracowni znajdziesz na stronie BUP: Godziny otwarcia czytelni i pracowni Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Skip to content
Udosptępnij...