Posłuchaj tego artykułu

Szanowni Państwo,
w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Zarządzenie nr 166/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie Rektora

Skip to content
Udosptępnij...