Posłuchaj tego artykułu

do 15 października 2021 – przekazanie informacji nt. warunków zaliczenia przedmiotu

do 18 października 2021 – ustalenie (pośredniczą w kontakcie z prowadzącymi starostowie lat) terminów egzaminów w sesji (3-16.02.2022) i sesji poprawkowej (17-23.02.2022)

do 2 lutego 2022 – wpis ocen z zaliczeń z wszystkich przedmiotów kończących się zaliczeniem

do 9 lutego 2022 – wpis ocen poprawkowych z zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem

od 3 do 16 lutego 2022 – zimowa sesja egzaminacyjna

od 17 do 23 lutego 2022 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

Uzyskanie zgody na IOS, czynny urlop lub powtarzanie przedmiotu NIE przedłuża terminów zaliczeń! Wyjątek stanowi uzyskana na wniosku o IOS zgoda na przesunięcie terminów.

Prowadzący i studenci zobowiązani są przestrzegać terminów.

Skip to content
Udosptępnij...