Posłuchaj tego artykułu

W roku akademickim 2021/2022 Studium Językowe UAM będzie prowadzić lektoraty z języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego, włoskiego i języka rosyjskiego. Zapraszamy serdecznie studentów Erasmusa oraz innych studentów zagranicznych z wszystkich wydziałów do udziału w lektoratach z wybranego języka obcego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2

Student zagraniczny przyjeżdżający na semestr lub rok ma do wykorzystania limit semestralny w wys. 60 godzin, również, gdy jest studentem roku, dla którego lektoraty nie są przewidziane (np. II rok studiów II stopnia) lub przewidziana jest mniejsza liczba godzin.

Student zagraniczny może w ramach lektoratów studiować te języki, które obowiązują w programach studiów na danym wydziale. Rezygnując z oferty wydziałowej i wybierając lektorat języka na innym wydziale w wymiarze maks. 60 godzin w semestrze, lub kurs językowy z poza programowej oferty Szkoły Językowej (maks. 60 godz.) student zagraniczny nie ponosi opłaty.

Poniżej znajdą Państwo adresy mailowe, które udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji w języku, w którym porozumiewają się Państwo obecnie najlepiej (niekoniecznie musi to być język, którego chcą się Państwo uczyć).

Osoba kontaktowa dla osób mówiących w języku angielskim:
p. Bartosz Wyrwał, bartosz. wyrwal@amu.edu.pl, wyrwis@amu.edu.pl
p. Katarzyna Radke, karad@amu.edu.pl

Osoba kontaktowa dla osób mówiących w języku niemieckim:
p. Agnieszka Białek, agnbia1@amu.edu.pl

Osoba kontaktowa dla osób mówiących w języku włoskim:
Robert Majchrzak, r.majch@amu.edu.pl,

Osoba kontaktowa dla osób mówiących w języku rosyjskim:
dr Oksana Erdeli-Klyap, okerdeli@yahoo.com

Osoba kontaktowa dla osób mówiących w języku hiszpańskim:
p. Karolina Żok – Plackowska, zokowa@wp.pl,

Osoba kontaktowa dla osób mówiących w języku francuskim
p. Roman Nadzieja nadzieja@amu.edu.pl

 

INFORMATION IN ENGLISH

 

Foreign language courses at AMU Foreign Languages Teaching Centre, information for foreign students.
Welcome all foreign students to AMU Foreign Languages Teaching Centre. We are an inter-departmental unit whose aim is to promote and facilitate foreign language learning among University students.

AMU Foreign Languages Teaching Centre offers courses in the following languages: English, German, Spanish, French, Italian and Russian at different levels. Moreover, there are courses in Specialist Languages (e.g. ESP , Business English, Academic English, Latin etc.)

All Erasmus students and other foreign students from all faculties are welcome to take part in a foreign language course of their choice.

A foreign student coming to Poznań either for a semester or a year can choose a foreign language course even if it is not included in their program of studies (e.g. 2nd year of Master’s Degree).

A foreign student can choose a language course which is conducted at the faculty where they are studying or at any other faculty. If they wished to extend their language learning experience (e.g. learn 2 languages), there are also language courses on the commercial offer of AMU Foreign Languages Teaching Centre (30 or 60 hours per semester), for which they have to pay a tuition fee.

A foreign student gets 2 ECTS points for one semester of a foreign language course.

Below you will find a list of coordinators (their email addresses) who will provide you with any information you need in the language you can best communicate in (it does not need to be the language you would like to study).

Coordinators for English-speaking foreign students:
mgr Bartosz Wyrwał, wyrwis@amu.edu.pl
mgr Katarzyna Radke, karad@amu.edu.pl

Coordinator for Spanish-speaking foreign students:
mgr Karolina Żok, k.zok@amu.edu.pl

Coordinator for French-speaking foreign students:
mgr Roman Nadzieja, nadzieja@amu.edu.pl

Coordinator for Italian-speaking foreign students:
mgr Robert Majchrzak, r.majch@amu.edu.pl

Coordinator for Russian-speaking foreign students:
dr Oksana Erdeli-Klyap, erdeli@amu.edu.pl

Coordinator for German-speaking foreign students:
mgr Agnieszka Białek, agnbia1@amu.edu.pl

AMU Foreign Languages Teaching Centre also offers courses of English for students with hearing difficulties or hearing impairment. The venue of the courses is room 024 in the building of Collegium Heliodori Święcicki at 6 Grunwaldzka Street. The courses are run by an English teacher together with a sign language interpreter.

Coordinators for foreign students with hearing difficulties or hearing impairment are listed below:
mgr Anna Nabiałek, annanab@amu.edu.pl
mgr Izabela Komar Szulczyńska, isabel@amu.edu.pl
mgr Joanna Nehring, nehring@amu.edu.pl

Those who are interested in these courses should contact the above coordinators in English or any other coordinator speaking the language you can best communicate in.
https://sj.amu.edu.pl/information-for-foreign-students

Skip to content
Udosptępnij...