Informacje
i Aktualności

Instytut Kulturoznawstwa

Posłuchaj tej strony


WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

DZIEKAN WYDZIAŁU ANTROPOLOGII I KULTUROZNAWSTWA
prof. UAM dr hab. Jacek Sójka: jsojka@amu.edu.pl, tel. 61 829 21 00

PRODZIEKAN DS. STRATEGII ROZWOJU WYDZIAŁU
prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal: wojciech.dohnal@amu.edu.pl, tel. 61 829 13 69

PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska: agnieszka.jelewska@amu.edu.pl, tel. 61 829 45 32

PRODZIEKAN DS. NAUKI
prof. UAM dr hab. Rafał Koschany: rafal.koschany@amu.edu.pl, tel. 61 829 21 18

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA
prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz: jacek.zydorowicz@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 41

WŁADZE INSTYTUTU

Instytut Kulturoznawstwa

DYREKTOR INSTYTUTU KULTUROZNAWSTWA
prof. UAM dr hab. Agata Skórzyńska: agatoos@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 08

Z-CA DYREKTORA DS. STUDENCKICH
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kazibut: ag.kaczm@amu.edu.pl

BIURO OBSŁUGI WYDZIAŁU

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

KIEROWNIK
mgr Joanna Nowaczyńska: joanna.nowaczynska@amu.edu.pl, tel. 61 829 21 00

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA
mgr Sylwia Liszyńska: sylwia.liszynska@amu.edu.pl, tel. 61 829 21 05

dr Piotr Kędziora: piked@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 06

 

PLANY ZAJĘĆ

 

 

I rok - I stopnia
II rok - I stopnia
III rok - I stopnia
I rok - II stopnia
II rok - II stopnia
I year - Intercultural Communication
II year - Intercultural Communication
Loading
Skip to content