Informacje
i Aktualności

Instytut Kulturoznawstwa

Posłuchaj tej strony

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

DZIEKAN WYDZIAŁU ANTROPOLOGII I KULTUROZNAWSTWA
prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

PRODZIEKAN DS. STRATEGII ROZWOJU WYDZIAŁU
prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal

PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska

PRODZIEKAN DS. NAUKI
prof. UAM dr hab. Rafał Koschany

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA
prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz

WŁADZE INSTYTUTU

Instytut Kulturoznawstwa

DYREKTOR INSTYTUTU KULTUROZNAWSTWA
prof. UAM dr hab. Agata Skórzyńska

Z-CA DYREKTORA DS. STUDENCKICH
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kaczmarek

Skip to content
Udosptępnij...