Informacje
i Aktualności

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Posłuchaj tej strony


WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

DZIEKAN WYDZIAŁU PSYCHOLOGII I KOGNITYWISTYKI
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański: murbansk@amu.edu.pl, tel. 61 829 23 07

PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY
prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak: chirko@amu.edu.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera: lucyna.bakiera@amu.edu.pl

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
dr Monika Zielona-Jenek: monikazj@amu.edu.pl

BIURO OBSŁUGI WYDZIAŁU

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

KIEROWNIK
mgr inż. Agnieszka Weltrowska: agnieszka.weltrowska@amu.edu.pl, tel. 61 829 23 07

ORGANIZACJA DYDAKTYKI
mgr Katarzyna Koralewska: katarzyna.koralewska@amu.edu.pl, tel. 61 829 23 97

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM
lic. Maria Krych: maria.krych@amu.edu.pl, tel. 61 829 21 02

WPROWADZANIE ZMIAN DO USOS
mgr Marlena Janasik: marlena.janasik@amu.edu.pl, tel. 61 829 23 05

 

INFORMACJE

 

 

Składanie pracy dyplomowej

Skip to content