Informacje
i Aktualności

Wydział Socjologii

Posłuchaj tej strony


WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Wydział Socjologii

DZIEKAN WYDZIAŁU SOCJOLOGII
Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek

PRODZIEKAN DS. NAUKI
Prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran

PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY I ROZWOJU
Dr Łukasz Rogowski

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

Spotkanie informacyjne na temat lektoratów dla studentów I roku

Dnia 23.11.2021 o godz. 18:30 na platformie Teams odbędzie się spotkanie informacyjne na temat lektoratów i nauki języków obcych na UAM dla studentów pierwszego roku. Dołączyć do spotkania można poprzez poniższy link:

Spotkanie informacyjne na temat lektoratów dla studentów I roku – 23.11.2021, g. 18:30

Gdyby wystąpiły jakieś problemy z dołączeniem, proszę o kontakt na początku spotkania na czacie Teams z Anną Perz (Studium Językowe UAM). Osoby zainteresowane, którym nie pasuje wskazany termin mogą skontaktować się z Anną Perz indywidualnie na czacie Teams.

Harmonogram semestru zimowego

do 15 października 2021 – przekazanie informacji nt. warunków zaliczenia przedmiotu

do 18 października 2021 – ustalenie (pośredniczą w kontakcie z prowadzącymi starostowie lat) terminów egzaminów w sesji (3-16.02.2022) i sesji poprawkowej (17-23.02.2022)

do 2 lutego 2022 – wpis ocen z zaliczeń z wszystkich przedmiotów kończących się zaliczeniem

do 9 lutego 2022 – wpis ocen poprawkowych z zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem

od 3 do 16 lutego 2022 – zimowa sesja egzaminacyjna

od 17 do 23 lutego 2022 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

Uzyskanie zgody na IOS, czynny urlop lub powtarzanie przedmiotu NIE przedłuża terminów zaliczeń! Wyjątek stanowi uzyskana na wniosku o IOS zgoda na przesunięcie terminów.

Prowadzący i studenci zobowiązani są przestrzegać terminów.

Zaprojektowane przez Nikodem Kałek
Skip to content
Udosptępnij...