Informacje
i Aktualności

Wydział Socjologii

Posłuchaj tej strony

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Wydział Socjologii

DZIEKAN WYDZIAŁU SOCJOLOGII
Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek: alzurek@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 59

PRODZIEKAN DS. NAUKI
Prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski: pjabko@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 69

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran: jeran@amu.edu.pl, tel. 61 829 23 81

PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY I ROZWOJU
Dr Łukasz Rogowski: lukasz.rogowski@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 61

BIURO OBSŁUGI WYDZIAŁU

Wydział Socjologii

KIEROWNIK
mgr Anna Niedźwiedzińska: anna2008@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 59

SPRAWY ORGANIZACYJNE I STUDENCKIE
mgr Monika Borowska: monika.borowska@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 59

SPRAWY ORGANIZACYJNE I STUDENCKIE
mgr Marzena Pawłowska: marzenap@amu.edu.pl, tel. 61 829 21 08

ORGANIZACJA DYDAKTYKI
mgr Małgorzata Błasiak-Duda: mblasiak@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 72

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA

 

 

Loading

 

AKTUALNOŚCI

 

 

Spotkanie informacyjne na temat lektoratów dla studentów I roku

Spotkanie informacyjne na temat lektoratów dla studentów I roku

Dnia 23.11.2021 o godz. 18:30 na platformie Teams odbędzie się spotkanie informacyjne na temat lektoratów i nauki języków obcych na UAM dla studentów pierwszego roku. Dołączyć do spotkania można poprzez poniższy link:

Spotkanie informacyjne na temat lektoratów dla studentów I roku – 23.11.2021, g. 18:30

Gdyby wystąpiły jakieś problemy z dołączeniem, proszę o kontakt na początku spotkania na czacie Teams z Anną Perz (Studium Językowe UAM). Osoby zainteresowane, którym nie pasuje wskazany termin mogą skontaktować się z Anną Perz indywidualnie na czacie Teams.

Spotkanie informacyjne na temat lektoratów dla studentów I roku

Harmonogram semestru zimowego

do 15 października 2021 – przekazanie informacji nt. warunków zaliczenia przedmiotu

do 18 października 2021 – ustalenie (pośredniczą w kontakcie z prowadzącymi starostowie lat) terminów egzaminów w sesji (3-16.02.2022) i sesji poprawkowej (17-23.02.2022)

do 2 lutego 2022 – wpis ocen z zaliczeń z wszystkich przedmiotów kończących się zaliczeniem

do 9 lutego 2022 – wpis ocen poprawkowych z zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem

od 3 do 16 lutego 2022 – zimowa sesja egzaminacyjna

od 17 do 23 lutego 2022 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

Uzyskanie zgody na IOS, czynny urlop lub powtarzanie przedmiotu NIE przedłuża terminów zaliczeń! Wyjątek stanowi uzyskana na wniosku o IOS zgoda na przesunięcie terminów.

Prowadzący i studenci zobowiązani są przestrzegać terminów.

Zaprojektowane przez Nikodem Kałek
Skip to content