Posłuchaj tego artykułu

Kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ogłasza konkurs na logo graficzne
FORUM Administracji UAM  

Zapraszamy do udziału w ogólnouczelnianym konkursie.  

Zaprojektuj i przyślij nam swój projekt logotypu.   

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 października 2022 r.  

na adres: forum.administracji@amu.edu.pl  

Do kogo skierowany jest konkurs?  

W konkursie mogą wziąć członkinie i członkowie społeczności UAM (studentki i studenci, pracowniczki i pracownicy, doktorantki i doktoranci, słuchaczki i słuchacze studiów podyplomowych na UAM i Uniwersytetu Otwartego UAM).   

Czekamy na kreatywne projekty, ukazujące profesjonalizm i pozytywne nastawienie pracowniczek i pracowników administracji UAM, które zarazem służyć będą promowaniu uczelni jako przyjaznego miejsca pracy.    

Nagrody  

Dla laureata konkursu przewidziana jest nagroda ufundowana przez Kanclerza UAM.   

Dotychczas zorganizowane zostały: 

“Piątki dla Dziekanatu” – FORUM DZIEKANTÓW UAM w dniach 1 i 8.02.2019 roku, 

Konferencja Administracja wydziałowa UAM w rzeczywistości epidemii Covid-19, w dniach 19.11-10.12.2021,

Kolejne wydarzenie to III FORUM Administracji UAM „Przyjaźnie i Profesjonalnie”, które odbędzie się w dnia 16-17.02.2023r.  

Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej. 

Skip to content
Udosptępnij...