Posłuchaj tego artykułu

Szanowni Państwo,

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza studentów, studentki, doktorantki i doktorantów, niedawnych absolwentów i absolwentki wszystkich uczelni i dyscyplin do aplikowania o finansowanie małych projektów badawczych dotyczących różnych aspektów zjawiska migracji. Szczególnie zachęcamy do składania wniosków dotyczących obszaru Poznania, Wielkopolski i/lub zachodnich regionów Polski.

Maksymalna wysokość kwoty, o jaką można się ubiegać to 5 000 zł brutto (umowa o dzieło). Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres cebam@amu.edu.pl do 15.04.2022 r.

Wyniki ogłoszone zostaną do 6.05.2022.

Pełne ogłoszenie, regulamin jak i formularz zgłoszeniowy znajdują się https://www.cebam.pl/post/konkurs-na-minigranty-cebam-2022 

Skip to content
Udosptępnij...