Posłuchaj tego artykułu

Zachowania o charakterze molestowania seksualnego
w społeczności akademickiej UAM.

Szanowni Państwo,
Pracownicy, Doktoranci i Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

zachęcamy Państwa do udziału w badaniu dotyczącym sytuacji o charakterze molestowania seksualnego w społeczności akademickiej UAM. Ankieta będzie dostępna w dniach od 13 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Przejdź do ankiety

Skip to content
Udosptępnij...