Posłuchaj tego artykułu

Grupa Compostela oferuje praktyki dla studentów (minimum 15 dni kalendarzowych). Wysokość grantu to 400 Euro. Do 11 maja zainteresowani studenci musza się zgłosić wypełniając poniższy link:

https://airtable.com/shrMXBGViC0kmQmo4 oraz dołączyć następujące dokumenty:

-CV po angielsku (w formacie Europass)

-zaświadczenie, że dana osoba jest studentem I, II lub III stopnia uniwersytetu, należącego do Grupy Compostela

-list rekomendacyjny z uczelni macierzystej

-zeskanowaną kopię dowodu osobistego lub paszportu

-średnią ocen z wszystkich poprzednich lat

-declaration of responsibilty

Szczegółowe informacje u Pani Joanny Janas z Welcome Centre, tel. 829 4434, e-mail:joanna.janas@amu.edu.pl

Skip to content