Posłuchaj tego artykułu

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 grudnia 2021 r. rozstrzygnięta została IV edycja konkursu Study@research, nr IDUB 034, zad. 34, przeznaczonego dla studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych magisterskich.

Do konkursu zgłoszone zostały wnioski reprezentujące nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, historię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki o Ziemi i środowisku, nauki prawne, sztuki muzyczne i psychologię.

Komisja konkursowa zakwalifikowała do finansowania 54 zwycięskie projekty.

Laureaci otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych. Granty pozwalają na sfinansowanie m. in. zakupu pomocy naukowych, udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach naukowych, kosztów publikacji artykułu, a także przewidują wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

Poniżej przedstawiamy listę Laureatek i Laureatów IV edycji konkursu Study@research:

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa:

 1. Grzesiak Hanna
 2. Bielecka Karolina
 3. Dudzińska Paulina
 4. Kuzera Angelika
 5. Małecka Urszula
 6. Rygielska Martyna

Wydział Chemii:

 1. Bajer Agnieszka
 2. Gruszczyński Marcin

Wydział Fizyki:

 1. Batygolski Jerzy
 2. Leśniewski Nikodem
 3. Makartsou Uladzislau

Wydział Biologii:

 1. Dudziak Anna
 2. Fiutek Patryk
 3. Halicki Mikołaj
 4. Jakubiak Paulina
 5. Jasiniak Sabina
 6. Muszyńska Adrianna
 7. Pawłowska Natalia
 8. Rozwalak Piotr
 9. Wojtalik Dominika

Wydział Prawa i Administracji:

 1. Dysarz Przemysław
 2. Gulewicz Monika
 3. Jarecka Anna
 4. Kiziuk Natalia
 5. Klisowska Paulina
 6. Mejri Fatma
 7. Pachciarz Mateusz
 8. Wundziński Karol

Wydział Nauk o Sztuce:

 1. Dziuba Ada
 2. Kowal Marianna
 3. Parsadaniszwili Magdalena

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej:

 1. Glowacki Marc-Thilo
 2. Lenczewski Zenon
 3. Pohl Michalina
 4. Przybylska Alicja
 5. Sadowski Adrian
 6. Stopa Izabela
 7. Wąsik Przemysław

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych:

 1. Grajek Zofia
 2. Karaśkiewicz Marta
 3. Lubińska Ines
 4. Zięba Milena
 5. Wochal Daria

Wydział Anglistyki:

 1. Stanisławska Agata
 2. Witt Zuzanna

Wydział Psychologii i Kognitywistyki:

 1. Szott Wiktoria

Wydział Neofilologi:

 1. Kopczyńska Karolina
 2. Mokrzycki Łukasz
 3. Pasik Agnieszka

Wydział Historii:

 1. Tomaszewski Michał
 2. Jabłoński Bartosz

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne:

 1. Nowicki Konrad (prawo)
 2. Górko Dominika (filologia polska)
 3. Jocz Urszula (filologia polska/etnologia)

Spotkanie z Laureatami IV edycji konkursu Study@research odbędzie się na platformie MS Teams dnia 14 stycznia 2022 roku o godz. 12:00.

Zwycięzcom składamy ogromne gratulacje i życzymy pomyślnej realizacji projektów badawczych!

Skip to content
Udosptępnij...