Posłuchaj tego artykułu

Do 1 czerwca br. został przedłużony termin na przesyłanie zgłoszeń przez studentów pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę).

Skip to content
Udosptępnij...