Posłuchaj tego artykułu

Test diagnozujący – dostępny od 11 do 31 października 2021 r. , cel: orientacyjne ustalenie poziomu językowego dla studenta w celu podjęcia działań samokształceniowych, jeśli są konieczne – zadania na Moodlu.

Test poziomujący – dostępny od 20 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. , cel: przypisanie studenta do określonej grupy językowej.

Prezentacja z informacjami na temat nauki języków obcych na UAM

Skip to content
Udosptępnij...