Posłuchaj tego artykułu

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam wszystkich pracowników i studentów UAM do udziału w organizowanej w ramach V Dni Jakości Kształcenia konferencji Wspólny cel, różne możliwości. Indywidualizacja procesu kształcenia.

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach 6–7 czerwca 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki, będących jej współorganizatorami.

V Dni Jakości Kształcenia to przede wszystkim próba ukazania różnorodności ścieżek kształcenia, a także złożoności perspektyw, kontekstów czy trudności związanych z ich wyborem.

W programie znalazły się także prezentacje projektów wyłonionych w ubiegłorocznej edycji Konkursu Projakościowego Prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Joanna Wójcik

Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Skip to content
Udosptępnij...