Posłuchaj tego artykułu

12 maja 2022 r. zostało wydane Zarządzenie Rektora UAM w Poznaniu w sprawie harmonogramu postepowania w sprawie przyznania studentom świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się przez studentów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2022/2023.

Zgodnie z harmonogramem :

  1. 6.06. 2022 r. rozpoczęło się składanie wniosków w systemie USOSweb wniosków o zakwaterowaniem w domach studenckich w r. akad. 2022/2023 (wnioskowanie nr 1 -dla osób mających status studenta UAM podczas wnioskowania); ​​​​​​
  2. 8.08. 2022 r. rozpocznie się wnioskowanie nr 2 (dla osób przyjętych na I rok studiów UAM, których konta w USOSweb zostaną utworzone do 17.08.2022 r.);
  3. 12.09.2022 r. rozpocznie się wnioskowanie nr 3 (dla osób przyjętych na I rok studiów UAM, których konta w USOSweb zostaną utworzone od 8.08-18.09.2022 r.).

Ważne!

Student, który nie potwierdzi w systemie przyjęcia przydziału zgodnie z harmonogramem wnioskowania, zostanie odebrane przydzielone miejsce!

Zał. nr 1 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIASTYPENDIUM SOCJALNEGO I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHW ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

​​​​​​​Zał. nr 2a HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIASTYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zał. nr 2b HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIASTYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA KIERUNKACH STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Zał. 3a HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023Wnioskowanie nr 1 (czerwiec 2022 r.)

Zał. 3b HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023Wnioskowanie nr 2 (sierpień 2022 r.)

Zał. 3c HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023Wnioskowanie nr 3 (wrzesień 2022 r.)

Skip to content
Udosptępnij...