Informacje

O BOSKO i studiowaniu na UAM

REGULAMIN STUDIÓW / STUDY REGULATIONS

pdf

Regulamin studiów

Rozmiar: 469.52 KB
Data dodania: 14-10-2022
Data modyfikacji: 14-10-2022
pdf

Study Regulations

Rozmiar: 368.85 KB
Data dodania: 14-10-2022
Data modyfikacji: 14-10-2022

PORADNIK STUDENTA I ROKU

MAPA SPRAW STUDENCKICH BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW UAM w POZNANIU

Ubezpieczenie zdrowotne studentów
 • Ubezpieczenie zdrowotne na Uczelni jest dobrowolne, i dotyczy tylko osób, które nie mają ww. ubezpieczenia z innego tytułu.
 • Ubezpieczenie zdrowotne upoważnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i daje prawo do korzystania bezpłatnie z ww. świadczeń w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Ubezpieczenie zdrowotne nie jest ubezpieczeniem NNW.
 • Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1373, z późn. zm.)
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) osoby, które nie ukończyły 26 roku życia w pierwszej kolejności korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej (np. rodziców, lub jeśli nie ma takiej możliwości u rodziców to dziadków).
 • Z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach uczelni może skorzystać osoba, u której nie występują też inne (oprócz ubezpieczenia z tytułu bycia członkiem rodziny) tytuły do ubezpieczenia jak np. praca, ubezpieczenie jako współmałżonek, status bezrobotnego, emerytura/renta, dział. gosp/rolnicza, alimenty.
 • Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

  1. ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (praca, w tym umowa zlecenie, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek, emerytura/renta, dział. gosp./rolnicza, alimenty.),
  2. nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (pracujący rodzice/dziadkowie, praca, pracujący współmałżonek, emerytura/renta, dział. gosp./rolnicza, alimenty).

  Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych (poza Uczelnią).

  Sprawami ubezpieczenia zdrowotnego studentów w Sekcji Spraw Studenckich zajmuje się p. Mirosława Gajewska, tel. 61 829 4376,

  e-mail: https://usosweb.amu.edu.pl/

  ENG. information also on website

  Contact

  A student interested in being covered by health insurance by the University reports to the Student Affairs office at ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, room no 25, ground floor. Student Affairs office is open from Monday through Friday from 8:00 to 14:00, tel. 61 829 4376, email:

  Skip to content