Pliki do pobrania

Wydział Socjologii

PRACA DYPLOMOWA

docx

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ

Wersja: 2023
Rozmiar: 34.83 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 24-03-2023
pdf

INSTRUKCJA APD

Rozmiar: 1.28 MB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022

Proponowany wzór redakcyjny pracy magisterskiej

1. Tekst pracy:
• czcionka używana w tekście: Times New Roman o wielkości 12 pkt.;
• czcionka używana w przypisach: Times New Roman o wielkości 10 pkt
• odstęp między wierszami: 1,5 interlinii;
• marginesy górny i dolny mają wielkość 2,5 cm, a marginesy boczne – wewnętrzny 3,5 cm, a zewnętrzny 2,0 cm,
• akapity wyjustowane lub wyrównane do lewego marginesu,
• pierwszy wiersz paragrafu z wcięciem 0,5 cm,

2. Tytuły rozdziałów i paragrafów (podrozdziałów):
• tytuły rozdziałów: pogrubiona czcionka o rozmiarze 14 pkt.; odstęp przed 18 pkt., po 12 pkt.,
• tytuły paragrafów: pogrubiona czcionka 12 pkt.; odstęp przed 12 pkt., po 6 pkt.,
• nie stawia się kropek na końcu tytułów rozdziałów i paragrafów.

Wzór jest jedynie propozycją. Wymagania edytorskie prosimy konsultować z promotorem.

DRUKI

Od roku 2022/2023 studentki, studenci wszystkich Wydziałów UAM mają możliwość składania podań w systemie USOS

pdf

REZYGNACJA ZE STUDIÓW I OŚWIADCZENIE

Rozmiar: 393.74 KB
Data dodania: 02-11-2022
Data modyfikacji: 02-11-2022
pdf

WNIOSEK DO DZIEKANA

Rozmiar: 162.07 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
doc

WNIOSEK O ZMIANĘ GRUPY

Rozmiar: 28.00 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
doc

WNIOSEK O WYPISANIE / WPISANIE NA PRZEDMIOT

Rozmiar: 29.00 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
doc

WNIOSEK O UZNANIE OSIĄGNIĘĆ

Rozmiar: 30.00 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
doc

WNIOSEK O REAKTYWACJĘ NA STUDIA

Rozmiar: 27.00 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
doc

WNIOSEK O REAKTYWACJĘ NA OBRONĘ

Rozmiar: 26.50 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
doc

WNIOSEK STUDENTA O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA STUDIA

Rozmiar: 43.00 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
doc

APPENDIX TO THE REQUEST FOR EXEMPTION FROM THE PROVISION OF EDUCATIONAL SERVICES

Rozmiar: 29.50 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
pdf

OŚWIADCZENIE O UTRACIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Rozmiar: 135.31 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
pdf

WNIOSEK O WYSŁANIE DYPLOMU I SUPLEMENTU DO DYPLOMU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

Rozmiar: 112.57 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 13-04-2023

Skip to content