BIURO
OBSŁUGI
STUDENTÓW
KAMPUS
OGRODY

Witamy na stronie Biura Obsługi Studentów Kampusu Ogrody.

Poniżej znajdziesz najnowsze informacje od BOSKO.

DO ZADAŃ BOS NALEŻY:

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • wprowadzanie do USOS danych w zakresie toku studiów
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów
 • prowadzenie spraw studenckich w zakresie stypendiów i innych świadczeń pomocy materialnej, w tym sporządzanie list stypendialnych
 • wykonywanie czynności w zakresie obsługi studentów, w tym przyjmowanie podań, wniosków i innych pism związanych z procesem kształcenia
 • ścisła współpraca z dziekanami oraz prodziekanami właściwymi ds. studenckich w zakresie obsługi studentów oraz przebiegu procesu kształcenia
 • realizacja zadań zlecanych przez dziekanów oraz prodziekanów właściwych ds. studenckich w zakresie procesu wydawania decyzji związanych z procesem kształcenia
 • stosowanie procedur i instrukcji w zakresie obsługi studentów oraz procesu kształcenia wydanych przez właściwe jednostki administracji centralnej
 • windykacja przedsądowa zaległości w zakresie opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych od studentów
 • archiwizacja teczek studentów i innych dokumentów związanych z tokiem studiów
Posłuchaj tej strony


Aktualności

Q&A w Biurach Obsługi Studentów w Międzynarodowym Dniu Studenta

Q&A w Biurach Obsługi Studentów - 17 listopada 2022r.

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci,

17 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Studenta.

Z tej okazji składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby czas studiów był okresem inspirujących działań, zdobywania wiedzy i rozwijania pasji!

W tym szczególnym dniu zapraszamy na Q&A w Biurach Obsługi Studentów UAM.

Masz pytania, które Cię nurtują?

Potrzebujesz wsparcia w rozwiązaniu swoich spraw studenckich?

Chcesz zgłębić meandry np. Regulaminu studiów?

Zapraszamy!

Będziemy na Was czekać w godzinach 8-15, wszystkie BOS na Wydziałach.

Biura Obsługi Studentów UAM

* IKE Gniezno-świętujemy 16 listopada!

Planet-On – smart & green industry hackathon

Logo Planet-On HACKATHON

Dbanie o planetę jest dla Ciebie ważne? ​​​​​​​ Chciałbyś spróbować swoich sił w tworzeniu rozwiązania wyzwania w zakresie ochrony klimatu? Lubisz kodzić, prototypować, jesteś na bieżąco z nowinkami technologicznymi? 

 A może czujesz się lepiej w tworzeniu modeli biznesowych, zarządzaniu strategicznym i pracach koncepcyjnych? 

 Cokolwiek to jest – na tegorocznej edycji Planet-Onu na pewno znajdziesz coś dla siebie!

Planet-On odbędzie się w weekend 19-20 listopada w Poznaniu w PSNC Future Labs przy ul. Zwierzynieckiej 20. Jest to hakaton klimatyczny skierowany do studentów i doktorantów wszystkich kierunków studiów, do każdego, kto chciałby dołożyć swoją cegiełkę do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Uczestnicy będą mieli równe 24 godziny na opracowanie swojego projektu. W tym roku uczestnicy będą mogli wybrać, czy wyzwanie będzie realizowane w kategorii technologicznej czy koncepcyjnej. Dla każdej z kategorii przewidziane są nagrody w postaci staży i praktyk oraz finansowe na łączną kwotę 10 tysięcy złotych. Istnieje możliwość zgłoszenia udziału całego zespołu lub indywidualnie – wówczas pomożemy dobrać ekipę!

Zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej www.planet-on.eu. Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

https://planet-on.eu/

10 000+ PLN POOL OF PRIZES: cash, internships, trips… PLANET-ON is a 24h marathon connecting innovators from all sectors solving real-life challenges for smarter industry and safer PLANET.

Spotkanie z cyklu „Zostań badaczką! Kobiety w nauce 2022”

Logo spotkania Zostań Badaczką

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk po raz kolejny organizuje  mini-konferencję “Zostań Badaczką”. Jest to jednodniowe spotkanie dla starszej młodzieży szkolnej (liceum) oraz studentek pierwszych lat i ma na celu popularyzowanie zawodu naukowca wśród kobiet, a także przedstawienie możliwych ścieżek rozwoju. Powszechnie wiadome jest, że kobiety stanowią większość wśród osób studiujących w Polsce, jednak niewiele z nich decyduje się kontynuować pracę badawczą i pozostać w nauce, zwłaszcza w tzw. dziedzinach STEM (science, technology, engineering, and mathematics).

Na wzór poprzednich edycji, konferencja zaplanowana jest na jeden dzień i będzie podzielona na dwie części. Pierwsza część będzie związana z przedstawieniem sylwetek oraz historii uznanych naukowczyń, reprezentujących różne dziedziny wiedzy, od nauk humanistycznych po inżynieryjne. W formule krótkiego wykładu opowiedzą one o swojej drodze kariery zawodowej i o tym, dlaczego zdecydowały się zająć nauką. Wykładowczyniami będą byłe i obecne członkinie Akademii Młodych Uczonych. Wielkim zaszczytem będzie dla nas wysłuchanie wykładu Pani prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Prorektor ds. nauki UAM.

W drugiej części konferencji zorganizowane zostaną tzw. dyskusje stolikowe – uczestniczki będą mogły porozmawiać w grupach z naukowczyniami reprezentującymi interesującą je dziedzinę i dowiedzieć się więcej o sposobie prowadzenia badań, blaskach i cieniach pracy naukowej, czy też zasięgnąć rady na temat tego, jak najlepiej pokierować swoim rozwojem zawodowym.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydarzenia: https://amu.pan.pl/badaczka, oraz na fb: https://www.facebook.com/AkademiaMlodychUczonych/videos/703774727300716

Konferencja odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  i zostało objęte patronatem JM Rektor UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej.

Ilość miejsc dla uczestniczek jest ograniczona, w związku z powyższym zainteresowane uczennice/studentki proszone są o wypełnienie formularza uczestnictwa dostępnego na stronie konferencji oraz pod poniższym linkiem: https://amu.pan.pl/badaczka/formularz-zgloszeniowy/. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

5 projektów studenckich z UAM w plebiscycie „Pro Juvenes”

Statuetki Pro Juvenes

Do 6 listopada do godz. 20.00 trwa głosowanie w konkursie o nagrody środowiska studenckiego „Pro Juvenes”. Wśród nominacji znalazło się aż 5 projektów z UAM.

Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi.

W tym roku wśród nominacji znalazły się następujące projekty z UAM:

 • w kategorii Juwenalia: Wielkie Grillowanie,
 • w kategorii Studia na lepsze: Ankietyzacja Przyjazne Biuro Obsługi Studentów,
 • w kategorii Media studenckie: Gazeta Fenestra,
 • w kategorii Student sportowiec: Dominika Dewicka,
 • w kategorii Student artysta: Anna Zborowska.

Głos można oddać jednorazowo do 6 listopada do godz. 20.00 poprzez ankietę internetową:

Głosuj na projekty z UAM! Wypełnij ankietę

Wyniki zostaną ogłoszone 26 listopada podczas gali wręczenia nagród.

Zdjęcie: https://projuvenes.psrp.org.pl/

Składanie podań studenckich w systemie USOS

Logo USOS

W nowym roku akademickim 2022/2023 studentki, studenci wszystkich Wydziałów UAM mają możliwość składania podań w systemie USOS.

Podań złożonych w USOS nie drukujemy i nie dostarczamy do Biura Obsługi Studentów. Złożone podania przechowywane są w systemie USOS!

Dotyczy to podań:

§ 71 Regulaminu studiów:

1. Indywidualne sprawy studenckie związane z przebiegiem studiów niewymagające decyzji administracyjnej dziekan rozstrzyga na wniosek studenta.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 student składa za pośrednictwem systemu USOS.

4. Rozstrzygnięcie dziekana doręcza się studentowi za pośrednictwem systemu USOS w odpowiedzi na złożony przez studenta wniosek.

5. Od rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia odwołanie do rektora, które składa się za pośrednictwem dziekana wydającego rozstrzygnięcie. Dziekan może dołączyć do odwołania swoją opinię w sprawie.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może złożyć wniosek w innej formie niż określona w ust. 3. Rozstrzygnięcie dziekana doręcza się studentowi w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

W module Podań została wprowadzona zmiana:

Podania zostały podzielone na dwa rodzaje:

 1. Podania „Dziekańskie Podania te definiowane są centralnie przez Sekcję Spraw Studenckich. Podania są rozpatrywane przez Prodziekana/Dziekana na podstawie Regulaminu studiów UAM. Podania są ujednolicone na wszystkich wydziałach.
 2. Podania wydziałowe – podania takie przypisane są do jednostki wydziałuPodania są dodawane/edytowane przez Wydziałowego Koordynatora USOS.

Lista podań Dziekańskich oraz Instrukcja składania podań

Już wkrótce pojawi się również EN wersja podań.

Zapoznaj się z instrukcją składania podań w systemie USOS.

XIX edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Rozpoczęła się XIX edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

Miasto przyzna nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione w latach 2021-2022 na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie

w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 listopada br.

Zarówno w kategorii prac doktorskich, jak i magisterskich Kapituła Nagrody przyzna po trzy równorzędne nagrody pieniężne oraz wyróżnienia.

Wniosek o nagrodę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17) lub przesłać na adres korespondencyjny Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17). Należy także przesłać jego wersję elektroniczną na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl  (plik Word).

Pozostałe wymagane dokumenty (streszczenie pracy, pełny tekst pracy, dwie opinie oraz ewentualne publikacje) należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl w formie załączników lub linku/linków do pobrania.

Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorki/autorów pracy lub przez Rektora uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz do pobrania wniosku zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj

Głowa do góry! Dzień Zdrowia Psychicznego na UAM

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji. To często stan ulotny, mający bardzo zindywidualizowany charakter. Chociaż równowadze psychicznej poświęca się tak wiele publikacji, często zapominamy, by zadbać o ten aspekt naszego zdrowia. Ponadto, pandemia COVID-19 spowodowała globalny kryzys w tym obszarze, ale jednocześnie uświadomiła nam jak ważna jest dbałość o psyche.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów UAM, Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego oraz Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami organizują w piątek 21 października br. wydarzenie Głowa do góry! Dzień Zdrowia Psychicznego.

Warsztaty, wykłady oraz zajęcia sportowe będą odbywać się na kampusach Morasko i Szamarzewo, obiektach sportowych UAM oraz Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu przez cały dzień.

By umożliwić wszystkim studentom wzięcie udziału w wydarzeniu, Jej Magnificencja prof. Bogumiła Kaniewska postanowiła ogłosić dzień rektorski z okazji wydarzenia Głowa do góry!

Program warsztatów i wykładów dostępny jest poniżej. Rejestracji na wybrane zajęcia w Poznaniu należy dokonać na stronie ul.amu.edu.pl, a zapisu na zajęcia na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym w Kaliszu za pośrednictwem formularza rejestracyjnegoZobacz instrukcję rejestracji

Zapisy trwają do środy 19 października do godz. 12 lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty zajęć i zadbania o swoją zdrową głowę!

Zobacz program wydarzeń:

Oficjalne otwarcie wydarzenia rozpocznie się o godz. 9:00 w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na kampusie Morasko:

Przywitanie przez Władze UAM

Przemówienie prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Rektor UAM

Przemówienie prof. dr hab. Joanny Wójcik, Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Powitanie przez Julię Przybyłowską, przewodniczącą Samorządu Studenckiego

Sesja naukowa 

Co wpływa na dobrostan w okresie wczesnej dorosłości – prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Oblicza problemów studentów i kierunki pomocy (wyniki badań) – prof. UAM dr hab. Emilia Soroko (współ. Dominika Górska, Lidia Cierpiałkowska)

Gry wideo w kontekście zdrowia psychicznego. Najnowsze perspektywy – prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek

Panel: Kierunki pomocy psychospołecznej i terapeutycznej – jak to pomaga?

Uczestnicy Agata Kaźmierska (modalność psychodynamiczna), Julita Wojciechowska (modalność psychospołeczna), Aleksandra Jasielska (modalność poznawcza), Dominiak Górska (modalność integracyjna), Nadia Kruszyńska (grupy wsparcia), Andrzej Mackiewicz – (farmakoterapia).

​​​​​​​Zapraszamy!

Skip to content
Udosptępnij...