BIURO
OBSŁUGI
STUDENTÓW
KAMPUS
OGRODY

Witamy na stronie Biura Obsługi Studentów Kampusu Ogrody.

Poniżej znajdziesz najnowsze informacje od BOSKO.

DO ZADAŃ BOS NALEŻY:

  • prowadzenie spraw związanych z obsługą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • wprowadzanie do USOS danych w zakresie toku studiów
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów
  • prowadzenie spraw studenckich w zakresie stypendiów i innych świadczeń pomocy materialnej, w tym sporządzanie list stypendialnych
  • wykonywanie czynności w zakresie obsługi studentów, w tym przyjmowanie podań, wniosków i innych pism związanych z procesem kształcenia
  • ścisła współpraca z dziekanami oraz prodziekanami właściwymi ds. studenckich w zakresie obsługi studentów oraz przebiegu procesu kształcenia
  • realizacja zadań zlecanych przez dziekanów oraz prodziekanów właściwych ds. studenckich w zakresie procesu wydawania decyzji związanych z procesem kształcenia
  • stosowanie procedur i instrukcji w zakresie obsługi studentów oraz procesu kształcenia wydanych przez właściwe jednostki administracji centralnej
  • windykacja przedsądowa zaległości w zakresie opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych od studentów
  • archiwizacja teczek studentów i innych dokumentów związanych z tokiem studiów
Posłuchaj tej strony


Loading
Skip to content