Szukaj
Close this search box.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni z dniem 24 maja 2024 roku studenci kierunków media interaktywne i widowiska oraz wiedza o teatrze obsługiwani są przez BOS KAMPUS OGRODY

Wydział Socjologii

INFORMACJE

Posłuchaj tej strony

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Wydział Socjologii

DZIEKAN WYDZIAŁU SOCJOLOGII
prof. UAM dr hab. Aldona Żurek: alzurek@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 59

PRODZIEKAN DS. NAUKI
prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski: pjabko@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 69

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran: jeran@amu.edu.pl, tel. 61 829 23 81

PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY I ROZWOJU
dr Łukasz Rogowski: lukasz.rogowski@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 61

BIURO OBSŁUGI WYDZIAŁU

Wydział Socjologii

KIEROWNIK
mgr Anna Niedźwiedzińska: anna2008@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 59

SPRAWY ORGANIZACYJNE I STUDENCKIE
mgr Monika Borowska: monika.borowska@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 59

SPRAWY ORGANIZACYJNE I STUDENCKIE
mgr Marzena Pawłowska: marzenap@amu.edu.pl, tel. 61 829 21 08

ORGANIZACJA DYDAKTYKI
mgr Małgorzata Błasiak-Duda: mblasiak@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 72

WARUNKI REJESTRACJI

1. Rejestracja do grup odbywa się z podziałem na grupy pierwszeństwa. Studenci do grupy przypisywani są na podstawie średniej z semestru poprzedzającego rejestrację.

2. W celu prawidłowego przeliczenia średniej, wszystkie przedmioty muszą być podpięte pod program studiów (instrukcja podpinania dostępna jest na stronie Instrukcje – FAQ).

3. Ostatecznym terminem dokonania podpięć jest pierwszy dzień sesji egzaminacyjnej.

4. Do pierwszego dnia rejestracji jest ona dostępna tylko dla studentów, będących w pierwszej grupie rejestracyjnej (tj. mających najwyższą średnią ocen).

5. Dla kolejnych osób rejestracja widoczna jest w dniu, który wskazany jest w opisie grupy.

6. Aby sprawdzić do której grupy zostali Państwo przydzieleni, należy:

– w USOS na liście zajęć

– kliknąć na formę przedmiotu (w tym przypadku “Test”)

– w polu “Uwagi” wyświetli się informacja z datą rejestracji, natomiast w polu “Zajęcia” informacja o numerze grupy.

Skip to content