Szukaj
Close this search box.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni z dniem 24 maja 2024 roku studenci kierunków media interaktywne i widowiska oraz wiedza o teatrze obsługiwani są przez BOS KAMPUS OGRODY

Instytut Kulturoznawstwa

Pliki do pobrania

PRACA DYPLOMOWA

Zasady przystąpienia do obrony pracy

  1. Niezbędne jest uzyskanie wszystkich zaliczeń (w tym wpisu z seminarium). Uzyskanie wszystkich zaliczeń umożliwiające zarejestrowanie pracy poprzedza obronę o przynajmniej 2 tygodnie. Termin uzyskania wszystkich wpisów i złożenia pracy nie może przekroczyć 30 września (Regulamin Studiów, par. 60).
  2. Zarejestrowanie pracy w BOS (opisane w Instrukcji APD) oznacza przekazanie do BOS informacji obejmujących tytuł pracy i podstawowe dane na temat planowanej obrony (dane dot. terminu i składu komisji egzaminacyjnej przekazuje do BOS Promotor_ka).
  3. Biuro Obsługi Studenta rejestruje pracę w APD.
  4. Praca w systemie APD powinna znaleźć się nie później niż tydzień przed planowaną obroną.
  5. BOS drogą mailową przekazuje informację o momencie, w którym możliwa jest rejestracja pracy w APD.
  6. Student_ka wprowadza do APD dane pracy (streszczenie, słowa kluczowe – w j. polskim i angielskim) i załącza pracę (oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy nie dołącza się do tekstu pracy, tylko akceptuje je w systemie APD).
  7. Promotor_ka sprawdza pracę w APD – akceptuje ją lub przekazuje do poprawy.
  8. Promotor_ka sprawdza pracę w systemie antyplagiatowym i zatwierdza wynik badania w APD.
  9. Promotor_ka i Recenzent_ka wystawiają w APD recenzje.
  10. Uwaga: procedura nie wymaga drukowania pracy dyplomowej, przedłożenia obiegówki oraz opłaty za dyplom.

THESIS

DRUKI

Od roku 2022/2023 studentki, studenci wszystkich Wydziałów UAM mają możliwość składania podań w systemie USOS

Skip to content