Pliki do pobrania

Instytut Kulturoznawstwa

PRACA DYPLOMOWA

docx

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ

Wersja: 2023
Rozmiar: 36.23 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 13-06-2023
pdf

INSTRUKCJA APD

Rozmiar: 1.28 MB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022

pdf

Praca dyplomowa - procedury i wymogi

Rozmiar: 355.23 KB
Data dodania: 19-01-2023
Data modyfikacji: 19-01-2023

Zasady przystąpienia do obrony pracy
  1. Niezbędne jest uzyskanie wszystkich zaliczeń (w tym wpisu z seminarium). Uzyskanie wszystkich zaliczeń umożliwiające zarejestrowanie pracy poprzedza obronę o przynajmniej 2 tygodnie. Termin uzyskania wszystkich wpisów i złożenia pracy nie może przekroczyć 30 września (Regulamin Studiów, par. 60).
  2. Zarejestrowanie pracy w BOS (opisane w Instrukcji APD) oznacza przekazanie do BOS informacji obejmujących tytuł pracy i podstawowe dane na temat planowanej obrony (dane dot. terminu i składu komisji egzaminacyjnej przekazuje do BOS Promotor_ka).
  3. Biuro Obsługi Studenta rejestruje pracę w APD.
  4. Praca w systemie APD powinna znaleźć się nie później niż tydzień przed planowaną obroną.
  5. BOS drogą mailową przekazuje informację o momencie, w którym możliwa jest rejestracja pracy w APD.
  6. Student_ka wprowadza do APD dane pracy (streszczenie, słowa kluczowe – w j. polskim i angielskim) i załącza pracę (oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy nie dołącza się do tekstu pracy, tylko akceptuje je w systemie APD).
  7. Promotor_ka sprawdza pracę w APD – akceptuje ją lub przekazuje do poprawy.
  8. Promotor_ka sprawdza pracę w systemie antyplagiatowym i zatwierdza wynik badania w APD.
  9. Promotor_ka i Recenzent_ka wystawiają w APD recenzje.
  10. Uwaga: procedura nie wymaga drukowania pracy dyplomowej, przedłożenia obiegówki oraz opłaty za dyplom.

THESIS

docx

TITLE PAGE TEMPLATE

Wersja: 2023
Rozmiar: 32.23 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 19-05-2023
docx

SOME TIPS FOR TITLE PAGE

Rozmiar: 120.85 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
pdf

APD INSTRUCTIONS

Rozmiar: 1.18 MB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022

DRUKI

Od roku 2022/2023 studentki, studenci wszystkich Wydziałów UAM mają możliwość składania podań w systemie USOS

pdf

REZYGNACJA ZE STUDIÓW I OŚWIADCZENIE

Rozmiar: 393.74 KB
Data dodania: 02-11-2022
Data modyfikacji: 02-11-2022
doc

WNIOSEK DO DZIEKANA

Rozmiar: 35.50 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
docx

APPLICATION TO THE DEAN

Rozmiar: 13.66 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
doc

WNIOSEK STUDENTA O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA STUDIA

Rozmiar: 43.00 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
doc

APPENDIX TO THE REQUEST FOR EXEMPTION FROM THE PROVISION OF EDUCATIONAL SERVICES

Rozmiar: 29.50 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
pdf

OŚWIADCZENIE O UTRACIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Rozmiar: 136.11 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 21-10-2022
pdf

WNIOSEK O WYSŁANIE DYPLOMU I SUPLEMENTU DO DYPLOMU ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

Rozmiar: 111.94 KB
Data dodania: 21-10-2022
Data modyfikacji: 13-04-2023

Skip to content