Pliki do pobrania

Instytut Kulturoznawstwa

Zasady przystąpienia do obrony pracy
  1. Niezbędne jest uzyskanie wszystkich zaliczeń (w tym wpisu z seminarium). Uzyskanie wszystkich zaliczeń umożliwiające zarejestrowanie pracy poprzedza obronę o przynajmniej 2 tygodnie. Termin uzyskania wszystkich wpisów i złożenia pracy nie może przekroczyć 30 września (Regulamin Studiów, par. 60).
  2. Zarejestrowanie pracy w BOS (opisane w Instrukcji APD) oznacza przekazanie do BOS informacji obejmujących tytuł pracy ( skan strony tytułowej podpisanej przez promotora pracy) i podstawowe (ustalone z promotorem) dane na temat planowanej obrony.
  3. Biuro Obsługi Studenta rejestruje pracę w APD.
  4. Student wprowadza do APD dane pracy (streszczenie, słowa kluczowe – w j. polskim i angielskim) i załącza pracę oraz oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy. Przekazuje pracę do sprawdzenia w APD.
  5. Promotor sprawdza pracę w APD – akceptuje ją lub przekazuje do poprawy.
  6. Promotor i recenzent wystawiają w APD recenzje.

karta obiegowa

pobierz kartę obiegową
Skip to content
Udosptępnij...