Szukaj
Close this search box.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni z dniem 24 maja 2024 roku studenci kierunków media interaktywne i widowiska oraz wiedza o teatrze obsługiwani są przez BOS KAMPUS OGRODY

Minigranty Migracyjne CeBaM

Posłuchaj wpisu


Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza studentki/-ów, doktorantki/-ów, niedawne/-ych absolwentki/-ów wszystkich dyscyplin do aplikowania o finansowanie małych projektów badawczych dotyczących różnych aspektów zjawiska migracji.

Szczególnie zachęcamy do składania wniosków dotyczących obszaru Poznania, Wielkopolski i/lub zachodnich regionów Polski.

Przykładowe tematy:

 • życie codzienne rodzin migracyjnych,
 • edukacja dzieci/dorosłych migrantów,
 • sytuacja migrantów i migrantek na rynku pracy,
 • prawo wobec migracji i migrantów, uchodźców i uchodźczyń,
 • relacje między różnymi społecznościami imigranckimi i/lub lokalnymi,
 • migracje a religia,
 • migracje a zdrowie, np. dostęp do leczenia, migranci pracujący w opiece zdrowotnej,
 • migracje lekarek/lekarzy itp.,
 • migranci powrotni, np. praca, edukacja, nowe praktyki,
 • mobilność i migracje transnarodowe,
 • migracje studentów i studentek.

 

Realizowane granty mogą być projektami:

 • badawczymi, których rezultatem będzie tekst, webinar, podcast itd.,
 • stosowanymi na rzecz migrantów i uchodźców,
 • naukowo-artystycznymi.

 

Maksymalna wysokość kwoty, o jaką można się ubiegać to 6 000 zł brutto (umowa o dzieło).

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres cebam@amu.edu.pl do 26.04.2024 r.

Wyniki ogłoszone zostaną do 12.05.2024.

Szczegóły: https://www.cebam.pl/post/minigranty-migracyjne-cebam-2024

Udostępnij wpis:
Skip to content