Szukaj
Close this search box.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni z dniem 24 maja 2024 roku studenci kierunków media interaktywne i widowiska oraz wiedza o teatrze obsługiwani są przez BOS KAMPUS OGRODY

Debata: Większość restrykcji imigracyjnych jest niespójna z etyką libertariańską

Posłuchaj wpisu


W ramach cyklu “Libertarianizm wobec wyzwań współczesności” zostanie zorganizowana debata pt.: “Większość restrykcji imigracyjnych jest niespójna z etyką libertariańską

Prelegenci:
dr Bartłomiej Chomański (za), dr Stanisław Wójtowicz (przeciw)

Czas i miejsce:
piątek, 12 kwietnia 2024, g. 18:30; sala 215, Wydział Filozoficzny UAM

Wprowadzenie:
Choć libertarianizm jest stosunkowo spójną filozofią polityczną, w jego wnętrzu toczą się liczne spory. Jednym z nich jest spór poświęcony problemowi imigracji.

Część libertarian to radykalni zwolennicy „otwartych granic”. Na rzecz tego stanowiska argumentują oni zarówno z perspektywy etycznej, wskazując, że państwa nie mają prawa blokować swobodnego przepływu ludzi, jak i z perspektywy ekonomicznej, wskazując, że swobodna migracja mogłaby radykalnie przyśpieszyć wzrost gospodarczy. Dodatkowo, w ich przekonaniu na otwarciu granic najbardziej zyskaliby ludzie zamieszkujący najbiedniejsze obszary świata, którzy mogliby „podłączyć się” do produktywnych gospodarek.

Spora grupa libertarian jest sceptyczna wobec tak radykalnego programu otwierania granic. Wskazują oni, że ład realizujący libertariańskie zasady sprawiedliwości niekoniecznie oznacza ład, w którym ludzie mieliby prawo całkowicie dowolnie się przemieszczać. Po pierwsze, jednostki nie miałyby prawa wkraczać bez zgody właścicieli na tereny prywatne, po drugie, także korzystanie z terenów publicznych byłoby w nim na różne sposoby ograniczane przez lokalne społeczności. Równocześnie, sceptyczni względem imigracji libertarianie wskazują, że choć wolna imigracja mogłaby być rozwiązaniem docelowym, może nie być właściwą polityką w obecnej – dalekiej od libertariańskiego ideału – sytuacji. O ile dojrzały system libertariański może odpowiednio obronić się przed zagrożeniami związanymi z imigracją, równocześnie maksymalizując zyski z nią związane, o tyle współczesne państwa demokratyczne nie posiadają odpowiednich narzędzi, by działać w ten sposób. Tym samym otwarcie się na imigrację może spowodować opóźnienie, a nawet zablokowanie libertariańskiego program liberalizacji.

Podczas debaty spróbujemy zarysować podstawową oś sporu pomiędzy tymi dwoma stanowiskami.

Udostępnij wpis:
Skip to content