Szukaj
Close this search box.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni z dniem 24 maja 2024 roku studenci kierunków media interaktywne i widowiska oraz wiedza o teatrze obsługiwani są przez BOS KAMPUS OGRODY

Witamy na stronie Biura Obsługi Studentów Kampusu Ogrody.

Poniżej znajdziesz najnowsze informacje od BOSKO.

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW
KAMPUS OGRODY

DO ZADAŃ BOS NALEŻY:

– prowadzenie spraw związanych z obsługą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

– wprowadzanie do USOS danych w zakresie toku studiów

– prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów

– prowadzenie spraw studenckich w zakresie stypendiów i innych świadczeń pomocy materialnej, w tym sporządzanie list stypendialnych

– wykonywanie czynności w zakresie obsługi studentów, w tym przyjmowanie podań, wniosków i innych pism związanych z procesem kształcenia

– ścisła współpraca z dziekanami oraz prodziekanami właściwymi ds. studenckich w zakresie obsługi studentów oraz przebiegu procesu kształcenia

– realizacja zadań zlecanych przez dziekanów oraz prodziekanów właściwych ds. studenckich w zakresie procesu wydawania decyzji związanych z procesem kształcenia

– stosowanie procedur i instrukcji w zakresie obsługi studentów oraz procesu kształcenia wydanych przez właściwe jednostki administracji centralnej

– windykacja przedsądowa zaległości w zakresie opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych od studentów

– archiwizacja teczek studentów i innych dokumentów związanych z tokiem studiów

Aktualności

Zarządzenie Rektora dt. świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się o dom studencki 2024/2025

Zarządzenie nr 440/2023/2024 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 21 maja 2024…

Otwarty nabór na projekty dt. wsparcia studentek i studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji

Szanowni Państwo,  zapraszamy do aplikowania i składania ofert w konkursie “Wsparcie studentów w zakresie podniesienia…

VII Dni Jakości Kształcenia

Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w VII Dniach Jakości Kształcenia, które odbywać się będą w tym…

OGRODY drugiego stopnia!

Drogie Osoby Studiujące! Część z Was kończy niedługo studia pierwszego stopnia i będzie podejmowało decyzję…

Trwa rekrutacja do programu stypendialnego “Uniwersytet Sukcesu” Fundacja Digital University

Fundacja Digital University, zaprasza studentki w wieku 18-25 lat, które stawiają czoła trudnościom życiowym, do…

Godziny rektorskie 23-25 maja 2024

Na podstawie § 5 Regulaminu studiów UAM w związku z Juwenaliami Poznań 2024, ustanawiam od…

29.03.2024 r. (piątek)

Biuro Obsługi Studentów

Kampus Ogrody

będzie nieczynne.

Skip to content