Szukaj
Close this search box.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni z dniem 24 maja 2024 roku studenci kierunków media interaktywne i widowiska oraz wiedza o teatrze obsługiwani są przez BOS KAMPUS OGRODY

Witamy na stronie Biura Obsługi Studentów Kampusu Ogrody.

Poniżej znajdziesz najnowsze informacje od BOSKO.

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW
KAMPUS OGRODY

DO ZADAŃ BOS NALEŻY:

– prowadzenie spraw związanych z obsługą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

– wprowadzanie do USOS danych w zakresie toku studiów

– prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów

– prowadzenie spraw studenckich w zakresie stypendiów i innych świadczeń pomocy materialnej, w tym sporządzanie list stypendialnych

– wykonywanie czynności w zakresie obsługi studentów, w tym przyjmowanie podań, wniosków i innych pism związanych z procesem kształcenia

– ścisła współpraca z dziekanami oraz prodziekanami właściwymi ds. studenckich w zakresie obsługi studentów oraz przebiegu procesu kształcenia

– realizacja zadań zlecanych przez dziekanów oraz prodziekanów właściwych ds. studenckich w zakresie procesu wydawania decyzji związanych z procesem kształcenia

– stosowanie procedur i instrukcji w zakresie obsługi studentów oraz procesu kształcenia wydanych przez właściwe jednostki administracji centralnej

– windykacja przedsądowa zaległości w zakresie opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych od studentów

– archiwizacja teczek studentów i innych dokumentów związanych z tokiem studiów

Aktualności

Test narzędzia Scite AI dla naukowców

Test narzędzia Scite AI dla naukowców Scite AI to innowacyjne narzędzie badawcze, które wykorzystuje sztuczną…

Zaproszenie na Dzień Bibliotekarza – 24.04.2024 Kampus Ogrody

Biblioteka Kampusu Ogrody chciałaby zaprosić do wspólnego świętowania „Dnia Bibliotekarza”. Istotnym celem naszych działań jest…

Młodzi Ukraińcy i Ukrainki w Poznaniu – prośba o udostępnienie ankiety

Szanowni Państwo, przeprowadzamy ankietę wśród młodych Ukraińców i Ukrainek (18-24 lata) w ramach projektu badawczego…

Debata: Większość restrykcji imigracyjnych jest niespójna z etyką libertariańską

W ramach cyklu “Libertarianizm wobec wyzwań współczesności” zostanie zorganizowana debata pt.: “Większość restrykcji imigracyjnych jest…

Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku…

Propozycja stażu w czasopiśmie “Charaktery”

STAŻ Z CHARAKTERAMI! Kiedy?Maj 2024 – grudzień 2024 Gdzie?Forum Media Polska, ul. Polska 13, Poznań…

29.03.2024 r. (piątek)

Biuro Obsługi Studentów

Kampus Ogrody

będzie nieczynne.

Skip to content