Szukaj
Close this search box.

Znamy laureatów Nagrody Santander Społecznik Roku 2024

Posłuchaj wpisu


Ogłoszono listę laureatów Nagroda Santander SPOŁECZNIK ROKU dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024.

Kapituła Nagrody Santander SPOŁECZNIK ROKU na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2024 r. ustaliła listę Laureatów Nagrody.

O nagrodzie

Nagroda Santander SPOŁECZNIK ROKU dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznawana jest studentom i doktorantom za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego.

Fundatorem Nagrody Santander SPOŁECZNIK ROKU dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Santander Universidades.

Zasady przyznawania Nagrody Santander SPOŁECZNIK ROKU określa Regulamin Nagrody wprowadzony Zarządzeniem nr 429/2023/2024 Rektora UAM z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Harmonogram

8 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w Sali Senatu Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik wraz z Fundatorem Nagrody wręczy nagrodzonym studentom i doktorantom okolicznościowe dyplomy potwierdzające przyznanie Nagrody.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.

Lista laureatów znajduje się pod adresem: https://uam.sharepoint.com/sites/7116030000/SitePages/Znamy-laureat%C3%B3w-Nagrody-Santander-Spo%C5%82ecznik-Roku-2024.aspx

Udostępnij wpis:
Skip to content