Szukaj
Close this search box.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni z dniem 24 maja 2024 roku studenci kierunków media interaktywne i widowiska oraz wiedza o teatrze obsługiwani są przez BOS KAMPUS OGRODY

VII Dni Jakości Kształcenia

Posłuchaj wpisu


Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w VII Dniach Jakości Kształcenia, które odbywać się będą w tym roku pod hasłem: Jak będziemy kształcić w przyszłości? Od tablicy do tabletu – rola sztucznej inteligencji, badań naukowych, nowych metod i narzędzi dydaktycznych w kształceniu wyższym.

Konferencja odbędzie się w czwartek 20 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji (Auditorium Maximum) i w piątek 21 czerwca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Sala 120).

Podczas pierwszej sesji podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie o perspektywy, szanse, wyzwania i zagrożenia związane z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji w procesie kształcenia. Będzie to m.in. okazja do spotkania z przedstawicielami Zespołu ds. Sztucznej Inteligencji oraz odniesienia się do Rekomendacji dotyczących stosowania sztucznej inteligencji na UAM. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z nowo powstałą stroną poświęconą SI (https://uam.sharepoint.com/sites/rekomendacje-sztuczna-inteligencja) oraz do zadawania Zespołowi pytań związanych z tematyką tej części sesji (prosimy o kierowanie pytań na adres ai@amu.edu.pl do 16.06).

Kolejne sesje będą się koncentrowały wokół osób studiujących, ich działalności badawczej oraz zmieniających się potrzeb, stylów komunikacji i uczenia się. Porozmawiamy o znaczeniu różnic pokoleniowych w relacji z przyszłymi studentami, komunikacji multimodalnej w kształceniu, a także efektach wdrażania nowych metod dydaktycznych z perspektywy doświadczeń uczestniczek programów Doskonałość dydaktyczna uczelni i Dydaktyka akademicka: rozwój.

Pierwsza sesja, w całości poświęcona tematyce sztucznej inteligencji w dydaktyce szkoły wyższej, będzie transmitowana na uniwersyteckim profilu w serwisie YouTube pod linkiem https://youtube.com/live/7uPGwYTv8sM?feature=share.

Zapraszam do zapoznania się z ramowym programem konferencji. Szczegółowy program ukaże się już wkrótce.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Joanna Wójcik

Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Udostępnij wpis:
Skip to content