Szukaj
Close this search box.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni z dniem 24 maja 2024 roku studenci kierunków media interaktywne i widowiska oraz wiedza o teatrze obsługiwani są przez BOS KAMPUS OGRODY

OGRODY drugiego stopnia!

Posłuchaj wpisu


Drogie Osoby Studiujące!

Część z Was kończy niedługo studia pierwszego stopnia i będzie podejmowało decyzję o dalszych ścieżkach edukacyjnych. Część kontynuuje swoje kształcenie na dotychczasowych kierunkach, ale zastanawia się już nad swoimi dalszymi planami życiowymi.

Chcielibyśmy Was wesprzeć w podejmowaniu tych decyzji, a jednocześnie zachęcić do studiowania na Kampusie Ogrody – bez względu na to, czy będzie to kontynuacja, czy dopiero rozpoczęcie studiów w tym miejscu. Dlatego zapraszamy Was serdecznie na wydarzenie „Targi Studiów: Ogrody II Stopnia”.

Kiedy? Środa 12 czerwca, godziny 11:00-14:00

Gdzie? Kampus Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, hol w budynku E

Targi to wspólna inicjatywa wszystkich wydziałów obecnych na Ogrodach: Antropologii i Kulturoznawstwa, Filozoficznego, Psychologii i Kognitywistki, Socjologii, Studiów Edukacyjnych. W ich trakcie zaprezentowana zostanie oferta studiów magisterskich na wszystkich tych wydziałach. Będziecie mogli porozmawiać z osobami studiującymi na tych kierunkach i prowadzącymi na nich zajęcia. Poznacie zasady rekrutacji i programy studiów. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania i wątpliwości.

Na Kampusie Ogrody w roku akademickim 2024/2025 będą prowadzone studia magisterskie drugiego stopnia na następujących kierunkach:

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa 

Kulturoznawstwo 

Kulturoznawstwo – specjalność komunikacja międzykulturowa [studia w j. angielskim] 

Wydział Filozoficzny 

Filozofia

Filozofia – specjalność etyka

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie(wspólnie z WFPiK) 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki 

Research in cognitive science

Wydział Socjologii 

Praca socjalna 

Socjologia – specjalność socjologia relacji

Socjologia – specjalność socjologia stosowana

Zaawansowane badania socjologiczne

Wydział Studiów Edukacyjnych  

Kierunek pedagogika – specjalności:

  • Edukacja dorosłych i kształtowanie umiejętności trenerskich 
  • Edukacja medialna i technologie informacyjne 
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną 
  • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna 
  • Resocjalizacja nieletnich 
  • Resocjalizacja z elementami kryminologii 
  • Socjoterapia i promocja zdrowia 
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
  • Zarządzanie oświatą  
Udostępnij wpis:
Skip to content